Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

little-things
14:24
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
little-things
14:18
0068 20e2 500
Reposted fromBabson Babson vialexxie lexxie
14:17
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie
little-things
14:17
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - "Bikini"
Reposted fromIriss Iriss viawolalabym wolalabym

November 06 2018

little-things
18:12
4635 5b1f 500
little-things
18:11
8728 1392 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadontaskmewhy dontaskmewhy
little-things
18:11

October 13 2018

little-things
08:50
osoba, którą znałam przez tydzień była/jest dla mnie ważniejsza niż chłopak, z którym byłam przez 2,5 roku. szkoda, że jak zawsze musiałam wszystko zepsuć. wtf is wrong with me? napiszdomnienapiszdomnienapiszdomnienapiszdomnienapiszdomnienapiszdomnienapiszdomnie.

October 03 2018

little-things
08:21
5258 14d4 500
Reposted fromhare hare vialexxie lexxie

September 24 2018

little-things
09:18
9241 4a51 500
little-things
09:18
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci vialexxie lexxie
little-things
09:17
- A co Ty taki doniczegowaty dzisiaj?
- Płakać mi się chce.
— Edward Stachura "Siekierezada albo Zima leśnych ludzi"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialexxie lexxie
09:16

September 14 2018

little-things
19:24
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria vialexxie lexxie
little-things
19:24
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialexxie lexxie

September 11 2018

little-things
12:11
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viapassionative passionative
little-things
12:11
6900 e095
Reposted fromEtnigos Etnigos viadontaskmewhy dontaskmewhy

August 21 2018

little-things
09:15
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszczę.
— José Mauro de Vasconcelos, Moje drzewko pomarańczowe
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaWilalena Wilalena
little-things
09:01
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaWilalena Wilalena
little-things
09:01
Somehow I will still choose you anytime anywhere anyhow anywhy, no second thoughts, no questions asked.
https://www.facebook.com/Inarelationshipwithfreedom/
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaWilalena Wilalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl