Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

little-things
09:21

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
little-things
09:21
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from48hrs 48hrs viaAinsworthCass AinsworthCass
little-things
09:21
niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
Reposted fromhole-love hole-love viaAinsworthCass AinsworthCass
little-things
09:21
9543 2f0c
09:20

cameronfryesgirlfriend:

cause of death: too shy to call ambulance

Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
little-things
09:20
5950 f973 500
Reposted fromrawwwr rawwwr viasmutnazupa smutnazupa

September 04 2017

little-things
17:05
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianiezwyykla niezwyykla
little-things
17:03
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiezwyykla niezwyykla

August 31 2017

17:15
9294 e12a
Reposted fromrawriot rawriot viamarghot marghot

August 27 2017

little-things
10:29
6828 1850
Reposted from0 0 viazabka zabka
little-things
10:28
5625 6254 500
Reposted fromposzum poszum viadontaskmewhy dontaskmewhy
little-things
10:28
2875 078d
Reposted fromandrewmyles andrewmyles viadontaskmewhy dontaskmewhy
little-things
10:28
8394 9689 500
.

August 23 2017

little-things
08:14
7267 c965
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazabka zabka
08:12
6912 5d06
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viabylejaka bylejaka
little-things
08:12
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialexxie lexxie

August 13 2017

little-things
11:06
3359 e199
Reposted frompeper peper viadontaskmewhy dontaskmewhy
11:06
6728 ad2b 500
Reposted fromfreakish freakish viakatkad katkad
11:05

pussyprlnt:

I’m so much more than what I let people see, but oh well

Reposted fromLauderdak Lauderdak vialexxie lexxie
little-things
11:04
5439 d075
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl