Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2018

little-things
19:24
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria vialexxie lexxie
little-things
19:24
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialexxie lexxie

September 11 2018

little-things
12:11
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viapassionative passionative
little-things
12:11
6900 e095
Reposted fromEtnigos Etnigos viadontaskmewhy dontaskmewhy

August 21 2018

little-things
09:15
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszczę.
— José Mauro de Vasconcelos, Moje drzewko pomarańczowe
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaWilalena Wilalena
little-things
09:01
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaWilalena Wilalena
little-things
09:01
Somehow I will still choose you anytime anywhere anyhow anywhy, no second thoughts, no questions asked.
https://www.facebook.com/Inarelationshipwithfreedom/
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaWilalena Wilalena
little-things
09:01
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaWilalena Wilalena
little-things
09:00
4989 6ca5 500
zostańcie w domach  (pl. Bohaterów Getta, Kraków, fot. @ciarka
Reposted fromciarka ciarka vialexxie lexxie
little-things
09:00
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialexxie lexxie
little-things
09:00
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viazabka zabka
08:59
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viaMaddoxx Maddoxx

August 17 2018

little-things
18:44
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward vianiezwyykla niezwyykla
little-things
18:44
Fantazjowanie i marzenie może złamać człowiekowi serce.
— Cecelia Ahern – "Gdybyś mnie teraz zobaczył"
Reposted fromforgivness forgivness vianiezwyykla niezwyykla
little-things
18:44
Reposted fromdreamadream dreamadream vianiezwyykla niezwyykla
18:43
9105 32e6
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianiezwyykla niezwyykla
little-things
18:12
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove vianiezwyykla niezwyykla
little-things
18:11
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiezwyykla niezwyykla

August 04 2018

little-things
09:27
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapure-bliss pure-bliss
little-things
09:27
5033 0e90 500
Reposted fromnalezycie nalezycie vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl