Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

little-things
10:24
2487 36cb 500
Reposted fromoutoflove outoflove viapunkahontaz punkahontaz
little-things
10:23
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
little-things
10:22
8658 fe16
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaawaken awaken
10:22
5253 b25a 500
Reposted fromamatore amatore viacouples couples

November 19 2017

little-things
15:26
dlaczego jestem taką idiotką, której wystarczy głupie "kocham Cię" by zapomnieć o wszystkich złych rzeczach?

November 16 2017

little-things
16:09
5104 f1d8
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapamparejra pamparejra
little-things
16:09

Stan zakochania figuruje na liście chorób WHO na pozycji F63.9 jako „Zaburzenie nawyków i popędów”, obok piromanii, kleptomanii i patologicznego hazardu. Osoba zakochana nie myśli racjonalnie. Wpada w skrajne nastroje, a jej potrzeba snu zmniejsza się nawet o 2/3.

Reposted frommrsmean mrsmean viaawaken awaken
little-things
16:07
little-things
16:07
Czasem wszystko jest zupełnie inne, niż sobie wyobrażamy, a czasem to, co uważaliśmy za rzeczywistość, w ogóle nie istnieje.
— Jodi Picoult - Małe wielkie rzeczy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken

November 11 2017

little-things
18:11
little-things
18:11
2885 d2ea 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vialexxie lexxie

November 03 2017

little-things
10:29
Żeby nauczyć się myśleć pozytywnie, trzeba trenować. Codziennie, systematycznie, konsekwentnie. Umiejętność pozytywnego myślenia jest jak mięsień. Im częściej go używasz, tym jest mocniejszy.
— B. Pawlikowska
Reposted frommortal mortal viamorsik morsik
little-things
10:28
little-things
10:26
little-things
10:25
Niewielu jest ludzi, których prawdziwie kocham, a jeszcze mniej takich, o których mam dobre mniemanie. Im więcej poznaję świat, tym mniej mi się podoba, a każdy dzień utwierdza mnie w przekonaniu o ludzkiej niestałości i o tym, jak mało można ufać pozorom cnoty czy rozumu.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viaproof proof
little-things
10:23
7842 9066 500
Reposted from777727772 777727772 vialetmeget letmeget

November 01 2017

little-things
10:41
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromMissTake MissTake viazabka zabka
little-things
10:41
3442 bcc8 500
M. Halber
10:40
4617 7dc0
Reposted fromnudes nudes viamarghot marghot
little-things
10:40
 Zawsze chciałam, aby ktoś się przejął. Aby ktoś zapytał, ale nie po to, by pytanie zadać, ale by znać odpowiedź. Aby się przejął ciszą, nieobecnością, drżeniem rąk. Żeby nie dawał spokoju, drążył, przenikał, zbierał informacje z całego świata, aby mnie zrozumieć i się przejąć. Każdym ktoś powinien się przejmować. 
— ... ojjj tak...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl