Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

little-things
08:30
Reposted fromjasminum jasminum viabylejaka bylejaka
little-things
08:28
Reposted fromkrzysk krzysk viabylejaka bylejaka

May 14 2017

10:28
2819 e67e 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamisiaczek95 misiaczek95
little-things
10:26

May 13 2017

little-things
11:10
little-things
11:10
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaMissMurder MissMurder
little-things
11:10
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viaMissMurder MissMurder
11:09
2259 7646 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaMissMurder MissMurder
little-things
11:09
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
11:06
little-things
11:03
nie wiem czy chcę
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialexxie lexxie
little-things
11:01
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viazabka zabka
11:00
7422 a610 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vialexxie lexxie
little-things
10:58
Mój związek to jeden wielki żart...
Reposted fromniezwyykla niezwyykla

May 10 2017

little-things
16:46
Wszystko jest tandetne. Absolutnie wszystko jest tandetne. Wszystko w ostateczności przestaje działać i istnieć. Wszystko jest szmelcem.
— mistrz Żulczyk.
Reposted bybadbloodnezavisanblacksadcatseeyousoon
little-things
13:04
jak to wszystko nie ma sensu. 
10:19
5996 cc6f
Reposted fromStarorchids Starorchids viaMissMurder MissMurder
10:19
little-things
10:17
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka

May 07 2017

little-things
19:02
7556 b0db
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl