Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2016

little-things
12:29
Reposted fromheima heima vialexxie lexxie
little-things
12:28
Trzy godziny mnie upraszał, żebym do niego na kawę wpadła. A potem się okazało, że nie ma korkociągu ani prezerwatyw.
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka viarefuge refuge
little-things
12:28
Trzeba nauczyć się samemu zasypiać, nie dać się... ani bezsenności, ani snom. Samemu robić rano jedną kawę, a wieczorem grzać dłonie herbatą, mnóstwem herbaty. I nigdy nie pozwolić, żeby wątpliwości przejęły nad Tobą kontrolę. Iść do przodu, cokolwiek by się nie działo. Nie patrzeć wstecz i nie zastanawiać się, które decyzje były dobre, a które mogły na zawsze wszystko zniszczyć.  Żyj, bo masz 20 lat i w sumie wszystko przed Tobą. 
— You learn to live without.
little-things
12:28
9200 dd32 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viarefuge refuge
little-things
12:26
8206 ac77
Reposted fromroxanne roxanne viazabka zabka
little-things
12:25
little-things
12:23
little-things
12:21
5336 7589 500
?
Reposted fromsecretoflife secretoflife vialexxie lexxie
little-things
12:20
Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem.
— Barbara Rosiek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamsuperwoman iamsuperwoman
little-things
12:19
Po prostu jesień: dużo piękna, trochę smutku.
— Jerzy Broszkiewicz, "Wielka, większa i największa"
Reposted fromstuckedinsoul stuckedinsoul vialexxie lexxie
little-things
12:17
8809 8006 500
Zulczykoweee

October 16 2016

little-things
09:34
pomyśleć, że jeszcze miesiąc temu nie wyobrażałam sobie życia bez ciebie, a dzisiaj nie wyobrażam sobie jak mogłam tak myśleć. 

September 22 2016

little-things
18:34
3112 5993 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamarghot marghot
little-things
18:32
Wiesz, co się robi jak życie dołuje? Mówi się trudno i płynie się dalej.
— Gdzie jest Nemo? (2003)
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
little-things
18:32
Drogie Panie, wszystko to, co teraz dzieje się w Waszym życiu, bez względu na to, jakie to jest, dzieje się po to, byście mogły skorzystać na tym doświadczeniu w przyszłości. Dlatego trzymajcie się dzielnie! Pamiętajcie, że rzeczy dzieją się po coś. Nie musicie wiedzieć teraz po co. Odpuśćcie kontrolę i żyjcie tak jak umiecie najlepiej.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
little-things
18:30
I jeśli do czegoś są dwudzieste lata naszego życia, to do tego, żeby kwestionować status quo. Eksperymentować i nie dać sobie wmówić, jaki jest świat i jaka jest twoja przyszłość. Przeżywać całą gamę emocji, siadać na plaży z butelką wina, skakać podczas koncertów, rozmawiać do czwartej w nocy i budować swoją unikalną osobowość zamiast przycinać ją do formy, którą zawsze narzuca społeczeństwo.
— M. Szatiło
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathereover thereover
little-things
18:29
8527 86e9
18:28
1530 2d7e 500
Reposted fromnudes nudes viazabka zabka
little-things
18:28
little-things
18:28
Za dużo tego było we mnie, przelało się. Rzece nikt się nie dziwi, gdy wylewa, a człowiek jest słabszy od rzeki.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaobcasach naobcasach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl