Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

little-things
10:55
Reposted frommr-absentia mr-absentia viazabka zabka

February 10 2018

little-things
13:37
little-things
13:37
2386 0a03
Rome, Italy 
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viazabka zabka
13:36
9098 0468
Reposted fromLittleJack LittleJack viapassionative passionative
13:36

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viapassionative passionative

January 27 2018

little-things
14:04
Każdemu z nas ktoś został przeznaczony. Ktoś, kto nie pasowałby do nikogo innego.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea
little-things
14:03
- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.
— Libba Bray - Wróżbiarze.
Reposted fromnutt nutt viazabka zabka

January 23 2018

little-things
11:30
Dobry pocałunek czujesz między udami
Reposted fromenchantement enchantement viadashuri dashuri

January 20 2018

little-things
12:11
1667 df1a
Reposted fromcaraseen caraseen viaczarnakotka22 czarnakotka22

January 16 2018

little-things
12:40
7949 9075 500
little-things
12:40
little-things
12:38
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMaddoxx Maddoxx
little-things
12:35
7742 6eb6 500
Reposted from777727772 777727772 viazabka zabka

January 11 2018

little-things
15:58
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianiezwyykla niezwyykla
15:57
0108 58be 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viazabka zabka

January 07 2018

little-things
19:18
6662 2c20 500
Reposted from777727772 777727772 vianiezwyykla niezwyykla
little-things
19:18
3836 18bf
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viazabka zabka
19:17
1212 df38 500

delta-breezes:

Cliff & Neel | @neelandcliff

Reposted frompupuch pupuch viazabka zabka
little-things
19:17
"date a boy who tells you you’re his favorite person in the whole entire world"
Reposted fromnyaako nyaako viathesmajl thesmajl
little-things
19:17
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viathesmajl thesmajl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl