Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

little-things
16:04
Człowiek może być zły do szpiku kości, ale jeśli ma charyzmę i jest wesoły, inni chętnie go słuchają. A nawet lubią.
— Brandon Sanderson "Rozjemca"
Reposted fromawita awita viariseme riseme
little-things
16:02
3553 4bee
Reposted frommisza misza viabylejaka bylejaka
little-things
16:00
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno

March 18 2017

19:13
4614 ef93 500
little-things
19:06
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnutt nutt viabylejaka bylejaka
little-things
19:05
little-things
19:05
little-things
19:05
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
little-things
19:04
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad viaconfusion confusion
12:30
4614 ef93 500

March 16 2017

11:46
0140 a71a
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vialubie-lato lubie-lato

March 15 2017

15:29
0293 08b2

March 09 2017

little-things
14:40
little-things
14:40
1120 8d62
Reposted fromczajnikq czajnikq viaiamsuperwoman iamsuperwoman
little-things
14:40
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viaiamsuperwoman iamsuperwoman
little-things
14:39
little-things
14:39
Reposted fromjasminum jasminum viaiamsuperwoman iamsuperwoman
little-things
14:39
8546 2752
Reposted fromlongfish longfish viaiamsuperwoman iamsuperwoman
little-things
14:38
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaiamsuperwoman iamsuperwoman
little-things
14:38
2418 4256
Reposted fromkarahippie karahippie viaiamsuperwoman iamsuperwoman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl