Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

little-things
20:00

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer vianiezwyykla niezwyykla
19:59
7470 d2ec 500
Reposted fromdivi divi vianiezwyykla niezwyykla
little-things
19:58
2467 7d55 500
wyrzuty sumienia
Reposted fromlynka lynka vianiezwyykla niezwyykla
little-things
19:57
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown vianiezwyykla niezwyykla
little-things
19:56
19:56
0726 3390 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viadontaskmewhy dontaskmewhy

September 17 2017

little-things
16:21
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
16:21
0200 6e9a 500
Reposted frombrumous brumous viadontaskmewhy dontaskmewhy
16:20
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
little-things
16:18
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viadontaskmewhy dontaskmewhy
little-things
16:17
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialexxie lexxie

September 14 2017

little-things
14:01
9388 dc9d
Reposted fromnebthat nebthat vialexxie lexxie
14:01
7178 51be
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viazabka zabka
14:01
6461 2a01 500
Reposted fromdivi divi viazabka zabka
little-things
14:00
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viaNataly Nataly
little-things
14:00
Ale czy może być większa tortura niż nagłe uświadomienie sobie, że ta nadzieja była tylko złudzeniem podnieconych zmysłów?
— G. H. Grudziński
Reposted fromhugme hugme vialexxie lexxie
little-things
14:00

September 10 2017

12:13
4619 dab2 500
Reposted fromdivi divi viabylejaka bylejaka

September 08 2017

little-things
09:22
Nie oszukujmy się – jak jest dobrze, to nie zastanawiasz się nad niczym, bo i po co. Dopiero jak się zaczyna psuć, jak złapiesz tę pokrzywkę i poczujesz, że boli, włącza ci się głęboka analiza. Jeśli oczywiście masz odrobinę rozsądku.
— Agnieszka Chylińska w magazynie „Gala”, wrzesień 2008
Reposted frommgkmghm mgkmghm viathesmajl thesmajl
little-things
09:22
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. I tyłek.
Reposted fromawakened awakened viaAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl