Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

little-things
09:15
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viathesmajl thesmajl
little-things
09:15
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viathesmajl thesmajl
09:15
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan vialexxie lexxie
little-things
09:15
2968 bf62 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
little-things
09:15
Reposted fromsilence89 silence89 vialexxie lexxie
little-things
09:14
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaWilalena Wilalena

July 15 2018

little-things
14:17
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viaawaken awaken
little-things
14:17
0873 4041
Reposted fromdreamadream dreamadream viawolalabym wolalabym
little-things
14:17
Mam raka psychiki. Z przerzutami na nastrój, spokój i samopoczucie.
Reposted fromspokodama spokodama vianiezwyykla niezwyykla
little-things
14:16
7560 3c10
Reposted from4desire 4desire vianiezwyykla niezwyykla
little-things
14:15
6265 1e94
Reposted from4777727772 4777727772 vianiezwyykla niezwyykla
little-things
14:15
8622 e10d
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiezwyykla niezwyykla
little-things
14:15
14:14
6546 4d47 500
Reposted frombrumous brumous viabylejaka bylejaka
little-things
14:14
0368 eec6 500
Reposted fromseaweed seaweed viaMaddoxx Maddoxx
little-things
14:14
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.

July 08 2018

little-things
19:32
6314 3ec8 500
Reposted fromimaybebad imaybebad vianiezwyykla niezwyykla
19:30
6604 96a3 500
Reposted fromkittesencula kittesencula vianiezwyykla niezwyykla
little-things
19:29
6687 d7fc 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianiezwyykla niezwyykla
little-things
19:29
6111 9843
Reposted fromstroschek stroschek vianiezwyykla niezwyykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl